Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
Բնակարանային ֆոնդ ներբեռնել - -
Բնակարան ու բնակելի տուն ստացած և հերթագրված ընտանիքներ ներբեռնել - -
Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - -
Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարում ներբեռնել - -
Հանրապետության կոյուղու համակարգ ներբեռնել - -
Հանրապետության համայնքների գազաֆիկացում ներբեռնել - -
Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարում ներբեռնել - -
Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրում ներբեռնել - -
Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն ներբեռնել - -
Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ ներբեռնել - -