Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 1999-2003

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Նախաբան ներբեռնել - ներբեռնել
Պետական ֆինանսներ ներբեռնել - ներբեռնել
Կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
Դրամավարկային միջնորդության համակարգի հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
Ֆինանսական այլ շուկաներ ներբեռնել - ներբեռնել