Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Սահմանումներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին I Տնտեսության հողերը ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին II Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին III Բազմամյա տնկարկների տարածությունները ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին IV Ոռոգման աղբյուրները և մեթոդները ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին V Բույսերի պաշտպանության միջոցներ և պարարտանյութեր ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին VI Գյուղատնտեսական կենդանիներ և թռչուններ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին VII Ձկնաբուծություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին VIII Գյուղատնտեսական նշանակության շենքեր և շինություններ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին IX Աշխատուժ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին X Գյուղատնտեսական արտադրանքի օգտագործում և վերամշակում ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին XI Ագրոտուրիզմ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին XII Վարկեր և սուբսիդիաներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին XIII Գյուղատնտեսական կոոպերացիա ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
Բաժին XIV Ներտնտեսային հաշվառում ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել