Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն ներբեռնել - -
Հանրակրթություն ներբեռնել ներբեռնել -
Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն ներբեռնել - -
Միջին մասնագիտական կրթություն ներբեռնել ներբեռնել -
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ներբեռնել ներբեռնել -
Շարունակական և հետբուհական կրթություն ներբեռնել ներբեռնել -
Գիտատեխնիկական աշխատանքներ ներբեռնել - -
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգ, բնակչության հիվանդացություն և բուժսպասարկում ներբեռնել ներբեռնել -
Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ ներբեռնել - -
Հաշմանդամներ և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր ներբեռնել ներբեռնել -
Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների չափեր ներբեռնել ներբեռնել -
Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ ներբեռնել - -
Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Գրադարանների գործունեություն ներբեռնել - -
Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Արխիվային գործունեություն ներբեռնել - -
Կինոարտադրություն ներբեռնել - -
Համերգային գործունեություն ներբեռնել - -
Թատերահանդիսային գործունեություն ներբեռնել - -
Թանգարանային գործունեություն ներբեռնել - -
Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - -
Արտոնագրային գործունեություն ներբեռնել - -
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում ներբեռնել - -
Իրավախախտումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Վարչական իրավախախտումներ ներբեռնել - -
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում ներբեռնել - -
Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների կիրառում ներբեռնել ներբեռնել -