Հրապարակումներ

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի հետազոտության հիմնական արդյունքները ներբեռնել ներբեռնել -
1. Աշխատանքային ռեսուրսներ ներբեռնել ներբեռնել -
2. Տնտեսապես ակտիվ բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
3. Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
4. Զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
4.1. Հիմնական զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
4.2. Երկրորդ զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
4.3. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ներբեռնել ներբեռնել -
5. Եկամուտներ ներբեռնել ներբեռնել -
6. Երիտասարդներ ներբեռնել ներբեռնել -
7. Հաշմանդամություն ունեցող բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
8. Աշխատաժամեր ներբեռնել ներբեռնել -
9. Գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
10. Պաշտոնապես գրանցված գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
11. Աշխատուժի շարժ ներբեռնել ներբեռնել -
12. Մասնագիտական ուսուցում ներբեռնել ներբեռնել -
13. Աշխատանքի պայմաններ ներբեռնել ներբեռնել -
14. Աշխատավարձ ներբեռնել ներբեռնել -
15. Աշխատանքի գին ներբեռնել ներբեռնել -