Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2018 թվականին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - -
ներբեռնել - -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - -
Բովանդակություն ներբեռնել - -
Ներածություն ներբեռնել - -
Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Հանրակրթական հաստատությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն ներբեռնել - -
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ներբեռնել - -
Միջին մասնագիտական կրթություն ներբեռնել - -
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ներբեռնել - -
Հետբուհական կրթություն ներբեռնել - -
Գիտատեխնիկական գործունեություն ներբեռնել - -
Առողջապահական համակարգ, հիվանդացություն և բուժսպասարկում ներբեռնել - -
Դժբախտ պատահարներ արտադրությունում ներբեռնել - -
Հաշվառված հաշմանդամներ և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեություն ներբեռնել - -
Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր ներբեռնել - -
Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների միջին չափեր ներբեռնել - -
Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ ներբեռնել - -
Մանկատների գործունեություն ներբեռնել - -
Որդեգրում ներբեռնել - -
Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Գրադարանների գործունեություն ներբեռնել - -
Հրատարակություններ ներբեռնել - -
Արխիվային գործունեություն ներբեռնել - -
Կինոարտադրություն ներբեռնել - -
Համերգային գործունեություն ներբեռնել - -
Թատերահանդիսային գործունեություն ներբեռնել - -
Թանգարանային գործունեություն ներբեռնել - -
Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառում ներբեռնել - -
Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - -
Արտոնագրային գործունեություն ներբեռնել - -
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում ներբեռնել - -
Իրավախախտումներ ներբեռնել - -
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում ներբեռնել - -
Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների կիրառում ներբեռնել - -