Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2018 թվականին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - -
ներբեռնել - -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - -
Բովանդակություն ներբեռնել - -
Ներածություն ներբեռնել - -
Բնակարանային ֆոնդ ներբեռնել - -
Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - -
Հանրապետության ջրամատակարարման համակարգ ներբեռնել - -
Հանրապետության կոյուղու համակարգ ներբեռնել - -
Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացում ներբեռնել - -
Քաղաքային բնակավայրերի տարածքների սանիտարական մաքրում ներբեռնել - -
Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն ներբեռնել - -