Հրապարակումներ

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2019

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի հետազոտության մեթոդաբանությունը ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի հետազոտության հիմնական հիմնադրութային շրջանակը ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի շուկայի հիմնական ցուցանիշները, 2018 - - -
Աշխատանքային ռեսուրսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժից դուրս բնակչություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքային գործունեություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատաժամեր ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատուժի թերօգտագործում, գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
Պաշտոնապես գրանցված գործազրկություն ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատատեղեր ներբեռնել ներբեռնել -
Մասնագիտական ուսուցում ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի պայմաններ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատավարձ և աշխատողների թվաքանակ ներբեռնել ներբեռնել -
Աշխատանքի գին ներբեռնել ներբեռնել -