Հրապարակումներ

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2021թ. հունվար-սեպտեմբեր

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել ներբեռնել -
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել ներբեռնել -
Բովանդակություն ներբեռնել ներբեռնել -
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
Սոցիալ-տնտեսական վիճակ ներբեռնել ներբեռնել -
Գներ և գների ինդեքսներ ներբեռնել ներբեռնել -
Պարենի առկայություն ներբեռնել ներբեռնել -
Անտառպահպանության, անտառպաշտպանության և անտառվերականգնման միջոցառումներ ներբեռնել ներբեռնել -
Պարենի մատչելիություն ներբեռնել ներբեռնել -
Պարենի օգտագործում ներբեռնել ներբեռնել -