Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1. 2004թ. հունվար- ապրիլի համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 2002թ.ՀՆԱ-ն (հաշվետու տվյալներով) և 2003թ.ՀՆԱ-ի ճշգրտված ցուցանիշները ներբեռնել - -
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Մանրածախ առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2004 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.2.1.ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները ըստ փաստացի կատարման ներբեռնել - ներբեռնել
2.3. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. Արժեթղթերի շուկայի գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Օտարերկրյա ներդրումները 2004թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Զբոսաշրջություն - - -
4.3.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.2. Ներքին զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.4. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեությունը 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Հանրակրթութությունը 2003/2004 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Հանրակրթական հաստատությունների գործունեությունը 2004 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.7.ՀՀ տարածքի 2004թ.ապրիլ ամսվա հիդրո օդերևութաբանական պայմանները ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության.մոնիտորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Հանրապետության համայնքների գազաֆիկացումը 2003 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը ներբեռնել - ներբեռնել