Հրապարակումներ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2004

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
Օպերատիվ և հուսալի տեղեկատվություն գործարարության և գիտական հետազոտությունների զարգացման համար ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տեղեկատվահրատարակչական գործունեությունը 2004թ. ներբեռնել ներբեռնել -
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը տեղեկատվական ամսական զեկույց ներբեռնել ներբեռնել -
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ ներբեռնել ներբեռնել -
Մամուլի հաղորդագրություններ ներբեռնել ներբեռնել -