Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ - - -
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ - - -
1.1.Հաշվառման դաշտը և ընդանրացված ցուցանիշները ներբեռնել - -
1.2. Բնակչության բնակարանային ապահովվածություն ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 ներբեռնել - -
2. Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքներ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 ներբեռնել - -
3. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱ ներբեռնել - -
4.ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ներբեռնել - -
5.ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ներբեռնել - -
6.ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 ներբեռնել - -
7.ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ԱՅԼ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ (ԿՈՄՈՒՆԱԼ և ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ) ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ներբեռնել - -
8.ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 ներբեռնել - -
9.ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 ներբեռնել - -
10.ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ներբեռնել - -