Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
1.Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
2.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2003Թ. ներբեռնել ներբեռնել -
3.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԴԻՐՔԵՐԻ 2003 թվականին (բեռնամաքսային հայտարարագրերի տվյալներով) ներբեռնել ներբեռնել -
4.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԴԻՐՔԵՐԻ 2003թվականին (ֆիզիկական անձանց կողմից կազմակերպած առևտրի տվյալները) ներբեռնել ներբեռնել -