Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ, 1998-2002

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 1993-2002 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 1997-2002 թվականներին ըստ եռամսյակների ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 1998-2002 թվականներին ներբեռնել ներբեռնել -
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2000-2002 թվականներին ըստ եռամսյակային կտրվածքով ներբեռնել ներբեռնել -