Հրապարակումներ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2003

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -
1.ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ներբեռնել ներբեռնել -
2.ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻՆ - - -
2.1.ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
2.2.ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -
2.3."ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ" տեղեկատվական ամսական զեկույց ներբեռնել ներբեռնել -
2.4. Վիճակագրական-վերլուծական զեկուցագրեր ներբեռնել ներբեռնել -
2.5.ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ներբեռնել ներբեռնել -