Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2002 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2002 թվականին (բեռնամաքսային հայտարարագրերի տվյալներով) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2002 թվականին (քաղաքացիների կազմակերպած առևտրի տվյալները) ներբեռնել ներբեռնել -