Հրապարակումներ

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ (ԳՆԵՐԸ) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ ներբեռնել - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
Սպառողական գների ինդեքսն ըստ բնակավայրի ներբեռնել - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում (նախորդ տարվա համեմատ) ներբեռնել - -
Քաղաք Երևանի սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Գյումրիի սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Վանաձորի սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Վաղարշապատի սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Թալինի սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Դիլիջանի սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Հրազդանի (Չարենցավանի) սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Եղեգնաձորի սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Մարտունու սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Քաղաք Կապանի սպառողական գների ինդեքսը ներբեռնել - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) ներբեռնել - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) (նախորդ տարվա համեմատ) ներբեռնել - -
Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող բնակավայրերի ներբեռնել - -