Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
1. ՀՀ արտաքին առևտուրը 2002թ. ներբեռնել - -