Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Նախաբան ներբեռնել ներբեռնել -
1.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ներբեռնել ներբեռնել -
2. Ապրանքային բաժինների, խմբերի անվանումները և դրանց ծածկագրերն ըստ SITC-ի ներբեռնել ներբեռնել -
3. Ապրանքային բաժինների, խմբերի անվանումները և դրանց ծածկագրերն ըստ BEC-ի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուր ներբեռնել ներբեռնել -
4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ներբեռնել ներբեռնել -
5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ներբեռնել ներբեռնել -
6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 2002 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
7. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ՀԵՌԱՎՈՐ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ներբեռնել ներբեռնել -
8. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ԵՄ-ի ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ներբեռնել ներբեռնել -
9.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱԽՄԲԵՐի ներբեռնել ներբեռնել -
10. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել ներբեռնել -