Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
1. Բնակարանային ֆոնդ - - -
1.1. Հաշվառման դաշտը և ընդհանրացված ցուցանիշներ ներբեռնել - -
1.2. Բնակչության բնակարանային ապահովվածություն ներբեռնել - -
Հավելված 1 ներբեռնել - -
2. Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքներ ներբեռնել - -
Հավելված 2 ներբեռնել - -
3. Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - -
4. Հանրապետության բնակավայրերի ջրամատակարարում ներբեռնել - -
5. Հանրապետության կոյուղու համակարգ ներբեռնել - -
6. Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացում ներբեռնել - -
Հավելված 3 ներբեռնել - -
7. Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարում ներբեռնել - -
8. Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրում ներբեռնել - -
9. Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն ներբեռնել - -
10. Հանրապետությունում վնասվածության III և IV աստիճանի (վթարային և խարխուլ) բազմաբնակարան շենքեր և բնակելի տներ (առանձնատներ) (ըստ միանվագ հաշվառման արդյունքների) ներբեռնել - -
10.1. Վնասված բազմաբնակարան շենքեր ներբեռնել - -
10.2. Վնասված բնակելի տներ (առանձնատներ) ներբեռնել - -