Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 1999 (անգլերեն)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
1.Introduction - ներբեռնել -
2.Main Economic Indicators in 90-ies. - ներբեռնել -
3.A Glimpse of Social and Economic Situation in Marzes.. - ներբեռնել -
4.Methodology of the Survey - ներբեռնել -
5.Main Results of the Survey - ներբեռնել -
6.General Description of Poverty. - ներբեռնել -
7.Conclusions - ներբեռնել -
8.Appendices (Tables) - ներբեռնել -