Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բովանդակություն ներբեռնել - -
Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն ներբեռնել - -
Հանրակրթություն ներբեռնել - -
Դպրոցական կրթության որակ, չհաշվառվող (մասնավոր) վճարովի դպրոցական ուսուցում, ԲՈւՀ-ական ընդունելության քննություններ (ըստ դիմորդների և նրանց ուղեկցողների /ծնողների/ ընտրանքային հարցումների արդյունքների) ներբեռնել - -
Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների գործունեությունը ներբեռնել - -
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը ներբեռնել - -
Միջին մասնագիտական կրթությունը ներբեռնել - -
Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը ներբեռնել - -
Շարունակական և հետբուհական կրթություն ներբեռնել - -
Գիտատեխնիկական աշխատանքներ ներբեռնել - -
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգը, բնակչության հիվանդացությունը և բուժսպասարկումը ներբեռնել - -
Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ ներբեռնել - -
Բնակչության հաշմանդամությունը ներբեռնել - -
Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը ներբեռնել - -
Գրադարանների գործունեություն ներբեռնել - -
Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ ներբեռնել - -
Արխիվային գործունեություն ներբեռնել - -
Կինոարտադրություն ներբեռնել - -
Համերգային գործունեություն ներբեռնել - -
Թատերահանդիսային գործունեություն ներբեռնել - -
Թանգարանային գործունեություն ներբեռնել - -
Համահայկական երկրորդ խաղերը ներբեռնել - -
Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - -
Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - -
Իրավախախտումներ ներբեռնել - -
Վարչական իրավախախտումներ ներբեռնել - -
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում ներբեռնել - -
Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը ներբեռնել - -
Հավելված 1 ներբեռնել - -
Հավելված 2 ներբեռնել - -
Հավելված 3 ներբեռնել - -
Հավելված 4 ներբեռնել - -