Հրապարակումներ

Ի՞ՆՉ Է ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
1. Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
2. Վիճակագրության նկարագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
3.՚Պետական վիճակագրության մասին՚ ՀՀ օրենքը ներբեռնել ներբեռնել -
4. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներբեռնել ներբեռնել -
5. ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդը ներբեռնել ներբեռնել -
6.Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
7. Վիճակագրության առջև ծառացած խնդիրները ներբեռնել ներբեռնել -
8. Վիճակագրության ընդհանուր ռազմավարությունը ներբեռնել ներբեռնել -
9. Վիճակագրական տեղեկատվություն սպառողները, նրանց հետ փոխհարաբերությունը ներբեռնել ներբեռնել -
10.2000թ. հրապարակված վիճակագրական նյութերը ներբեռնել ներբեռնել -
11. Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն ներբեռնել ներբեռնել -