Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻՆ (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին(բեռնամեքսային հայտարարագրերի տվյալներով) ներբեռնել ներբեռնել -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին (քաղաքացիների կողմից կազմակերպված առևտրի տվյալների) ներբեռնել ներբեռնել -