Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բովանդակություն ներբեռնել - -
1. Բնակարանային ֆոնդը - - -
1.1. Հաշվառման դաշտը և ընդհանրացված ցուցանիշները ներբեռնել - -
1.2. Բնակչության բնակարանային ապահովվածությունը ներբեռնել - -
1.3. Հանրակացարանային ֆոնդ ներբեռնել - -
1.4. Բազմաբնակարան շենքեր և բնակելի տներ ներբեռնել - -
Հավելված 1 ներբեռնել - -
2. Բնակարանների սեփականաշնորհումը ներբեռնել - -
3. Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքների մասին ներբեռնել - -
Հավելված 2 ներբեռնել - -
4. Բնակարանների և բնակելի տների (առանձնատների) առուվաճառքը ներբեռնել - -
Հավելված 3 ներբեռնել - -
5. Հյուրանոցների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 4 ներբեռնել - -
6. Ջրամատակարարում ներբեռնել - -
Հավելված 5 ներբեռնել - -
7. Կոյուղու համակարգը և կեղտաջրերի մաքրման կառույցները ներբեռնել - -
Հավելված 6 ներբեռնել - -
8. Բնակավայրերի գազաֆիկացումը ներբեռնել - -
Հավելված 7 ներբեռնել - -
9. Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը ներբեռնել - -
10. Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը ներբեռնել - -
11. Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը ներբեռնել - -
Հավելված 8 ներբեռնել - -