Հրապարակումներ

Զ Ե Կ ՈՒ Յ Ց ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ԴԵՂԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
1. Հետազոտության նպատակը ներբեռնել ներբեռնել -
2.Տվյալների հավաքագրումը ներբեռնել ներբեռնել -
3. Առողջապահական կազմակերպությունների և դեղատների ընտրանքի կազմակերպումը ներբեռնել ներբեռնել -
4. Տնային տնտեսությունների ընտրանքի կազմակերպումը ներբեռնել ներբեռնել -
5. Առողջապահական կազմակերպությունների և դեղատների հետազոտության արդյունքների տարածումը և գլխավոր համակցության գնահատումը ներբեռնել ներբեռնել -
6. Տնային տնտեսությունների հետազոտության արդյունքների տարածումը և գլխավոր համակցության գնահատումը Հետազոտության արդյունքները ներբեռնել ներբեռնել -
7. Առողջապահական կազմակերպությունների և դեղատների հետազոտություն - - -
7.1 Կազմակերպությունների տնտեսական ակտիվությունը ներբեռնել ներբեռնել -
7.2. Կազմակերպությունների գործունեության տեսակները և չափերը ներբեռնել ներբեռնել -
7.3. Կազմակերպությունների եկամուտները և ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել -
7.4. Հարկեր և սուբսիդիաներ ներբեռնել ներբեռնել -
7.5. Կազմակերպությունների կողմից կատարված ներդրումները ներբեռնել ներբեռնել -
8.Տնային տնտեսությունների կողմից առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված ծախսերի հետազոտություն - - -
8.1. Տնային տնտեսությունների հետազոտության հարցաթերթի կառուցվածքը ներբեռնել ներբեռնել -
8.2. Հետազոտված տնային տնտեսությունների ընդհանուր բնութագիրը ներբեռնել ներբեռնել -
8.3.Տնային տնտեսությունների կողմից կատարված ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել -
8.4. Քրոնիկ հիվանդությունների ընթացիկ բուժումը և դրա վրա կատարված ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել -
8.5. Հիվանդության դեպքերը, բուժումը և դրա վրա կատարված ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել -
8.6. Պրոֆիլակտիկ և կոսմետիկ բուժումը և ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել -
8.7. Կանանց կոնսուլտացիաները , ծննդաբերությունները և դրանց հետ կապված ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել -
8.8. Բուժման և դեղամիջոցների գնման վրա կատարված այլ ծախսերը ներբեռնել ներբեռնել -
8.9. Հետազոտությամբ ստացված և առողջապահության համակարգում բնակչության զբաղվածությունը բնութագրող տվյալներ ներբեռնել ներբեռնել -
Եզրակացություններ ներբեռնել ներբեռնել -
Հավելված 1 ներբեռնել - -
Հավելված 2 ներբեռնել - -
Հավելված 3 ներբեռնել - -