Հրապարակումներ

Զ Ե Կ ՈՒ Յ Ց ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել ներբեռնել -
1. Հետազոտության նպատակը ներբեռնել ներբեռնել -
2. Հետազոտության կազմակերպումը - - -
2.1. Տվյալների հավաքագրումը ներբեռնել ներբեռնել -
2.2. Ոչ առևտրային կազմակերպությունների գլխավոր համակցության ձևավորումը և ընտրանքի կազմակերպումը ներբեռնել ներբեռնել -
2.3. Ոչ առևտրային կազմակերպությունների ընտրանքային հետազոտության արդյունքների տարածումը և գլխավոր համակցության գնահատումը ներբեռնել ներբեռնել -
3. Հետազոտության արդյունքները - - -
3.1. Հետազոտության հարցաթերթի կառուցվածքը ներբեռնել ներբեռնել -
3.2. Կազմակերպությունների ակտիվությունը ներբեռնել ներբեռնել -
3.3. Ոչ առևտրային կազմակերպությունների անդամների թվաքանակը, կազմը և հրապարակումները ներբեռնել ներբեռնել -
3.4. Ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները ներբեռնել ներբեռնել -
3.5. Կազմակերպությունների դրամական միջոցների մուտքերը և ելքերը - - -
3.5.1 Հասարակական կազմակերպությունների խումբ ներբեռնել ներբեռնել -
3.5.2. Հիմնադրամների խումբ ներբեռնել ներբեռնել -
3.5.3.Իրավաբանական անձանց միությունների խումբ ներբեռնել ներբեռնել -
3.5.4. Կուսակցությունների խումբ ներբեռնել ներբեռնել -
3.5.5 2001թ.-ից միասնական գրանցամատյանում գրանցված ոչ առևտրային կազմակերպությունների խումբ ներբեռնել ներբեռնել -
3.5.6.Արհեստակցական կազմակերպությունների և դրանց միությունների խումբ ներբեռնել ներբեռնել -
3.6. Հետազոտված ոչ առևտրային կազմակերպությունների դրամական միջոցների մնացորդի փոփոխությունը 2001թ. ընթացքում ներբեռնել ներբեռնել -
4. Եզրակացություններ ներբեռնել ներբեռնել -