Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ԱՊՐԻԼԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
1.ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1 Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1 2003թ.հունվար-ապրիլ ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2 Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1 Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2 Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3 Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4 Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5 Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6 Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7 Մանրծախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3 Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4 Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1 Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2 Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5 Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.1.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ փաստացի կատարման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1 Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2 Արժեթղթերի շուկայի գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1 Օտարերկրյա ներդրումները 2003թ. հունվար-մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.3 Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
4.3 Զբոսաշրջություն - - -
4.3.1 Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.2 Ներքին զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1 Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2 Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3 Ժամանակավոր անաշխատունակություն, դժբախտ պատահարներ և վնասվածքներ 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4 Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեությունը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.5 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.6ՀՀ տարածքի 2003թ. ապրիլի հիդրոօդերևութաբանական պայմանների բնութագիրը ներբեռնել - ներբեռնել
5.7 Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկների ( կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը 2002թ. ներբեռնել - ներբեռնել