Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ - - -
1.1.1. 2001 թ. հունվարի ՀՆԱ ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ պետական ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) անհատ ձեռնարկությունների վերաբերյալ 01.05.2001թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2001թ.1-ին եռամսյակին ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական պյուջեի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Օտարերկրյա ներդրումները 2001թ. հունվար մարտին ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. ՀՀ Միջազգային հաշվեկշռային դիրքը ներբեռնել - ներբեռնել
4.4. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.4.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.4.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.4.3 Արտարժույթային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.3.Համերգային գործունեությունը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Թատերահանդիսային գործունեությունը 2000թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.5.Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության վերահսկողության մոնիտորինգ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Բնակարանների և բնակելի տների (առանձնատների) առուվաճառքը 2001թ.1-ին եռամսյակում ներբեռնել - ներբեռնել