Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ, սակագներ և միջազգային համադրումներ - - -
1.3.1. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.3.2. Միջազգային համադրումներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության կենսամակարդակ, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ 01.04.2000թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Սեփականաշնորհում (մասնավորեցում) ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ ներբեռնել - ներբեռնել
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. Առևտրային բանկեր ներբեռնել - ներբեռնել
3.3. Ապահովագրական շուկա ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. 1999թ. վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. 1999թ. միջազգային ներդրումային դիրքը ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.3.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3.3. Արտարժույթային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. 1999թ. դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.7.Պետական նոտարական գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Կինոարտադրություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարում ներբեռնել - ներբեռնել