Հրապարակումներ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, 1990-1999

Բովանդակություն

  հայ eng рус
1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. ներբեռնել - ներբեռնել
2.Մեթոդաբանական մեկնաբանություններ ներբեռնել - ներբեռնել
3.Հայաստանի Հանրապետության շինարարության հիմնական ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
4.Հայաստանի Հանրապետության շինարարության հիմնական ցուցանիշների աճի տեմպերը ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ներբեռնել - ներբեռնել
6.ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
7.ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
8.ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ-ՎԵՐԱԿԱՆՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒՄ ներբեռնել - ներբեռնել