Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ ԵՎ ԿԱՊԸ, 2000

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Ժողովածուի մեջ արտացոլված մի շարք ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.Ընդհանուր օգտագործման տրանպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
2.Երկաթուղային տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
3.Ավտոմոբիլային տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
4.Օդային տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
5.Քաղաքային էլեկտրատրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
6.Տրանսպորտային ծառայություններից ստացված եկամուտները և դրանց ծախսերը ներբեռնել - ներբեռնել
7.Հաղորդակցության ուղիները ներբեռնել - ներբեռնել
8.Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ ներբեռնել - ներբեռնել
9.Կապ ներբեռնել - ներբեռնել