Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 1994 - 1998

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Նախաբան ներբեռնել - ներբեռնել
Պետական ֆինանսներ ներբեռնել - ներբեռնել
Կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական ցուցանիշները ներբեռնել - ներբեռնել
Դրամավարկային և բանկային համակարգի հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
Ապահովագրական ընկերությունների գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
Տեղեկություն արժեթղթերի շուկայի մասին ներբեռնել - ներբեռնել