Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ, 1990-1997

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՆԱԽԱԲԱՆ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
1.Հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
2.Ազգային հաշիվների համակարգ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
3.Հայաստանի ազգային հաշիվներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
4.Սխեմաներ և գրաֆիկներ ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
5.1990-1997 թթ. ազգային հաշիվների համակարգի ցուցանիշների վերլուծություն ներբեռնել ներբեռնել ներբեռնել
6.SHORT ANALYSIS OF THE INDICATORS OF NATIONAL ACCOUNTS SYSTEM OF ARMENIA DURING 1990-1997 - ներբեռնել -