Հրապարակումներ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, 1998

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
Արդյունաբերության զարգացման ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշները ներբեռնել - -
Արդյունաբերության տեխնիկա - տնտեսական ցուցանիշները ներբեռնել - -
Արդյունաբերության նյութատեխնիկական բազան ներբեռնել - -
Շինարարություն ներբեռնել - -
Աշխատանքն արդյունաբերության մեջ ներբեռնել - -
Արդյունաբերության արտադրանքի կարևորագույն տեսակների արտադրությունը ներբեռնել - -
Հանրապետության մարզերի, տարածաշրջանների և առանձին քաղաքների արդյունաբերության հիմնական ցուցանիշները ներբեռնել - -
Ժողովածուի մեջ բերված մի շարք կարևոր շուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել - -