Հրապարակումներ ըստ տարիների2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2009 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2009

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2004-2008

հրատարակվել է` 29 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2009

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2009

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականին

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2009

հրատարակվել է` 11 Դեկտեմբերի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2009

Հայաստանը թվերով, 2009

հրատարակվել է` 04 Դեկտեմբերի 2009

Զեկույց Հայաստանում 2008թ. Հոկտեմբերի 1-31-ը ժամանակի օգտագործման հետազոտության արդյունքները

հրատարակվել է` 03 Դեկտեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2009 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտը և կապը, 2009

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2009

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2009

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2009թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2009

հրատարակվել է` 09 Նոյեմբերի 2009

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 06 Նոյեմբերի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 06 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը, 2009

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2009 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 02 Նոյեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2009 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2009

հրատարակվել է` 28 Հոկտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով, 2009

հրատարակվել է` 09 Հոկտեմբերի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 08 Սեպտեմբերի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2008 թվականին

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2009

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2004-2008

հրատարակվել է` 25 Օգոստոսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2008 թվականին

հրատարակվել է` 25 Օգոստոսի 2009

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2009թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 07 Օգոստոսի 2009

2009 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2009

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2009 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար- հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2009 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2008 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 27 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2009

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2009

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2008 թվականին
Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

հրատարակվել է` 03 Հուլիսի 2009

Բնապահպանական ծախսերը Հայաստանի Հանրապետությունում 2007 թվականին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2008 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2009

Զեկույց առևտրի և բեռնափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններում առևտրային և տրանսպորտային հավելագնի վերաբերյալ ընտրանքային միանվագ հետազոտության

հրատարակվել է` 26 Հունիսի 2009

Զեկույց աշխատուժը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում (ընտրանքային միանվագ հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ)

հրատարակվել է` 23 Հունիսի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009թ.հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 08 Հունիսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 01 Հունիսի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 01 Հունիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2009 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Մայիսի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 29 Մայիսի 2009

Գյուղական համայնքների հետազոտության հիմնական արդյունքների մասին հաշվետվություն

հրատարակվել է` 21 Մայիսի 2009

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2009թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 08 Մայիսի 2009

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, մարզերով 2009 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2009

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2009 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2009

Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2008 թվականին

հրատարակվել է` 15 Ապրիլի 2009

ՀՀ բնակչության ծերացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

հրատարակվել է` 10 Ապրիլի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 09 Ապրիլի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2009

Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2009 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 23 Մարտի 2009

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2008 թվականին

հրատարակվել է` 10 Մարտի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 06 Մարտի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 02 Մարտի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 02 Մարտի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 27 Փետրվարի 2009

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2008թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 10 Փետրվարի 2009

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականի հունվար- դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 09 Փետրվարի 2009

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին 2009 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, մարզերով 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2009

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2009

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2009

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 12 Հունվարի 2009

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2009

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2009