Հրապարակումներ ըստ տարիների2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2010 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2010

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2005-2009

հրատարակվել է` 29 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2010

հրատարակվել է` 17 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2010

հրատարակվել է` 14 Դեկտեմբերի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2009 թվականին

հրատարակվել է` 06 Դեկտեմբերի 2010

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2010

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2010 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2010

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականին

հրատարակվել է` 25 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանը թվերով, 2010

հրատարակվել է` 25 Նոյեմբերի 2010

Ամփոփագիր. Համապետական հարցում Հայաստանում կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 2008-2009

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2010թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2010

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 08 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2010

հրատարակվել է` 03 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2010

հրատարակվել է` 02 Նոյեմբերի 2010

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Նոյեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2010 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2010 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2009 թվականին

հրատարակվել է` 13 Հոկտեմբերի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2010 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2010

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2005-2009

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2010 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2010թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 19 Օգոստոսի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 06 Օգոստոսի 2010

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2010

2010 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2010 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2010 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2010 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 30 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2009 թվականին Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման

հրատարակվել է` 20 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2010

հրատարակվել է` 16 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2010

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 07 Հուլիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2009 թվականին Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

հրատարակվել է` 01 Հուլիսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2010 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2009 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 07 Հունիսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2010 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 25 Մայիսի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2010թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 19 Մայիսի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 07 Մայիսի 2010

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2010 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2010 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2010

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 23 Ապրիլի 2010

Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2009 թվականին

հրատարակվել է` 12 Ապրիլի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 07 Ապրիլի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2010 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2010

Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2010 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 15 Մարտի 2010

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2009 թվականին

հրատարակվել է` 12 Մարտի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 09 Մարտի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 01 Մարտի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման,2010 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 01 Մարտի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 26 Փետրվարի 2010

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2009թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 19 Փետրվարի 2010

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 08 Փետրվարի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 08 Փետրվարի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 04 Փետրվարի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 04 Փետրվարի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 04 Փետրվարի 2010

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 04 Փետրվարի 2010

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2010

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության եվ սարքինության վիճակի մասին 2010թ.հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Հունվարի 2010

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2009 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 19 Հունվարի 2010

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2010

հրատարակվել է` 11 Հունվարի 2010