Հրապարակումներ ըստ տարիների2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2011

"Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածությունն ու պատճառները Հայաստանում" զեկույց

հրատարակվել է` 19 Դեկտեմբերի 2011

Միգրացիոն տվյալների հավաքագրման, մշակման և փոխանակման կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում

հրատարակվել է` 16 Դեկտեմբերի 2011

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2011

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2011

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2011

հրատարակվել է` 02 Դեկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-hոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2011

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2011

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2011

Հայաստանը թվերով, 2011

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2011

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2011

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականին

հրատարակվել է` 10 Նոյեմբերի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2011

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2011

հրատարակվել է` 28 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2011

հրատարակվել է` 25 Հոկտեմբերի 2011

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2006-2010

հրատարակվել է` 24 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով,2011

հրատարակվել է` 19 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2010 թվականին

հրատարակվել է` 19 Հոկտեմբերի 2011

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2006-2010

հրատարակվել է` 13 Հոկտեմբերի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2010 թվականին

հրատարակվել է` 04 Հոկտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2011

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2011

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2011

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2006-2010

հրատարակվել է` 23 Սեպտեմբերի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-hուլիսին

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2011

2011 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 24 Օգոստոսի 2011

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 19 Օգոստոսի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 08 Օգոստոսի 2011

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2011 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2011 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 28 Հուլիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2011 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 28 Հուլիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 28 Հուլիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2011 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 28 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային եվ արտաքին պարտքի դիրքերը, 2011

հրատարակվել է` 25 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2011

հրատարակվել է` 22 Հուլիսի 2011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2010 Նախնական զեկույց

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 2-նիշ դասակարգման )

հրատարակվել է` 12 Հուլիսի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2010 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացուցակի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 28 Հունիսի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 07 Հունիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 30 Մայիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 30 Մայիսի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2011 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Մայիսի 2011

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 19 Մայիսի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2011 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2011 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2011

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2011

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 22 Ապրիլի 2011

Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2010 թվականին

հրատարակվել է` 08 Ապրիլի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 07 Ապրիլի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2011

Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 21 Մարտի 2011

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2010 թվականին

հրատարակվել է` 12 Մարտի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 09 Մարտի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2011թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2011

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության եվ սարքինության վիճակի մասին 2011թ.հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2011

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2010թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 18 Փետրվարի 2011

Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում,Ազգային զեկույց 2010

հրատարակվել է` 10 Փետրվարի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 07 Փետրվարի 2011

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 04 Փետրվարի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 02 Փետրվարի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 02 Փետրվարի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 02 Փետրվարի 2011

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 02 Փետրվարի 2011

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2011

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 19 Հունվարի 2011

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2011

հրատարակվել է` 10 Հունվարի 2011