Հրապարակումներ ըստ տարիների2012

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2012

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2012 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2012

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականին

հրատարակվել է` 24 Դեկտեմբերի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության առևտուրը և ծառայությունները, 2012

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2012

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2012 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2011 թվականին

հրատարակվել է` 22 Նոյեմբերի 2012

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանը թվերով, 2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2012

հրատարակվել է` 19 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2012

հրատարակվել է` 16 Նոյեմբերի 2012

ՏՀՏ-ի օգտագործումը Հայաստանի կազմակերպություններում ու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում փորձնական հետազոտության զեկույց

հրատարակվել է` 15 Նոյեմբերի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2012

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 08 Հոկտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2012 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2012

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2007-2011

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2012 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2012

2012 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 21 Օգոստոսի 2012

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիրքերը, 2012

հրատարակվել է` 09 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը, 2012

հրատարակվել է` 09 Օգոստոսի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 07 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2011 թվականին

հրատարակվել է` 02 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2011 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 01 Օգոստոսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2012 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2012 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2012 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2012 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2011 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 09 Հուլիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2011 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2012 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 07 Հունիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2012 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2012 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2012

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 18 Մայիսի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 07 Մայիսի 2012

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն 2010, հիմնական արդյունքներ

հրատարակվել է` 02 Մայիսի 2012

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2010

հրատարակվել է` 02 Մայիսի 2012

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2012

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2012 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2012 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 28 Ապրիլի 2012

Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2011 թվականին

հրատարակվել է` 14 Ապրիլի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Ապրիլի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2012 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2012

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2011 թվականին

հրատարակվել է` 19 Մարտի 2012

Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 19 Մարտի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 07 Մարտի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 29 Փետրվարի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2012 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 29 Փետրվարի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2012 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 29 Փետրվարի 2012

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2011թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2012

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության եվ սարքինության վիճակի մասին 2012թ.հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 14 Փետրվարի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2012 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 07 Փետրվարի 2012

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 02 Փետրվարի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2012

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2012

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2012

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 23 Հունվարի 2012

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2012

հրատարակվել է` 09 Հունվարի 2012