Հրապարակումներ ըստ տարիների2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2014 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 08 Դեկտեմբերի 2014

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 28 Նոյեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 28 Նոյեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2014 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 28 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2014

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանը թվերով, 2014

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2014

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2014

Ինչպե՞ս պատրաստել մամուլի հաղորդագրություն

հրատարակվել է` 02 Նոյեմբերի 2014

Ինչպե՞ս պատրաստել մամուլի ասուլիս

հրատարակվել է` 02 Նոյեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2014

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2014

հրատարակվել է` 22 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2014

հրատարակվել է` 14 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2013 թվականին և ցուցանիշների 2008-2013թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 14 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2014

հրատարակվել է` 10 Հոկտեմբերի 2014

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը, 2014

հրատարակվել է` 03 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2014

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտը և կապը, 2014

հրատարակվել է` 01 Հոկտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2014

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2014 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2013 թվականին

հրատարակվել է` 09 Սեպտեմբերի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 08 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2013 թվականին

հրատարակվել է` 05 Սեպտեմբերի 2014

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2014 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2014

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2014

2014 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 07 Օգոստոսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2013 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2014 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2014 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2014 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 07 Հուլիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2014 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 06 Հունիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2014 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2014

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 07 Մայիսի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2014

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2014

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2014 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2014 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2014

Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2013 թվականին

հրատարակվել է` 11 Ապրիլի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 07 Ապրիլի 2014

Հաշվետվություն 2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում միջազգային այցելությունների վերաբերյալ ընտրանքային հետազոտության արդյունքների մասին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2014 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2014

Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 10 Մարտի 2014

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2013 թվականին

հրատարակվել է` 10 Մարտի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 07 Մարտի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 07 Մարտի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2014 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2014

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2014

Գյուղանտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 10 Փետրվարի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 07 Փետրվարի 2014

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2014

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2014

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2014

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 21 Հունվարի 2014

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2014

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2014