Հրապարակումներ ըստ տարիների2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2015

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 10 Դեկտեմբերի 2015

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2015

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանը թվերով, 2015

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2015

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 10 Նոյեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2015

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2014 թվականին և ցուցանիշների 2009-2014 թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 12 Հոկտեմբերի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 09 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2015

հրատարակվել է` 08 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2015

հրատարակվել է` 02 Հոկտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2015 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2015

հրատարակվել է` 29 Սեպտեմբերի 2015

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականին

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 10 Սեպտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2014 թվականին

հրատարակվել է` 02 Սեպտեմբերի 2015

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015

հրատարակվել է` 02 Սեպտեմբերի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2014 թվականին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2015 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2015

2015 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 14 Օգոստոսի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 10 Օգոստոսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2014 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2015 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2015 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2015 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2015 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 09 Հուլիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2015 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 10 Հունիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 29 Մայիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2015 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Մայիսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 29 Մայիսի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2015 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 29 Մայիսի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 11 Մայիսի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2015

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2015

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2015 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2015 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 30 Ապրիլի 2015

Գյուղատնտեսական մթերքի իրացումը (օգտագործումը) գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 2014 թվականին

հրատարակվել է` 20 Ապրիլի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 09 Ապրիլի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2015 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2015

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները և համախառն բերքը 2014 թվականին

հրատարակվել է` 23 Մարտի 2015

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 16 Մարտի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 09 Մարտի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 27 Փետրվարի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 27 Փետրվարի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2015 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 27 Փետրվարի 2015

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2014թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2015

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 17 Փետրվարի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 09 Փետրվարի 2015

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2015

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2015

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Հունվարի 2015

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 23 Հունվարի 2015

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2015

հրատարակվել է` 12 Հունվարի 2015