Հրապարակումներ ըստ տարիների2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2016 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2016

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2016

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Արարատի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Արմավիրի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Գեղարքունիքի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Կոտայքի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Լոռու մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Շիրակի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Սյունիքի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Տավուշի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Վայոց ձորի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Երևան քաղաքի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման Արագածոտնի մարզի հիմնական արդյունքները

հրատարակվել է` 23 Դեկտեմբերի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Դեկտեմբերի 2016

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2016

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2016

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2011–2015

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2016 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի Ազգային հաշիվները, 2016

հրատարակվել է` 24 Նոյեմբերի 2016

«Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն, 2015» վերլուծական զեկույց

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2016

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանը թվերով, 2016

հրատարակվել է` 18 Նոյեմբերի 2016

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2011-2015

հրատարակվել է` 14 Նոյեմբերի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 11 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016

հրատարակվել է` 07 Նոյեմբերի 2016

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2016

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2016

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2015 թվականին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2015 թվականին (Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2016

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2015 թվականին և ցուցանիշների 2011-2015թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2015-16
Հիմնական ցուցանիշների զեկույց

հրատարակվել է` 04 Հոկտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշիվներ, 2016

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առեվտուրը 2015 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2016 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 30 Սեպտեմբերի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 14 Սեպտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2015 թվականին

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2016

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2016

հրատարակվել է` 01 Սեպտեմբերի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2016 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2016

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 22 Օգոստոսի 2016

2016 թվականի բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունների համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 17 Օգոստոսի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 11 Օգոստոսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2015 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 10-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2016 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2016 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 29 Հուլիսի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 14 Հուլիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2016 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 30 Հունիսի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 13 Հունիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 24 Մայիսի 2016

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2016թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 13 Մայիսի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2016

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2016

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2016 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2016 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 29 Ապրիլի 2016

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2015 թվականին

հրատարակվել է` 21 Ապրիլի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 11 Ապրիլի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2016

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2016 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 31 Մարտի 2016

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2015 թվականին

հրատարակվել է` 21 Մարտի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 10 Մարտի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 29 Փետրվարի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2016 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 29 Փետրվարի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2016 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 29 Փետրվարի 2016

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2015թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 19 Փետրվարի 2016

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին
2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 15 Փետրվարի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 10 Փետրվարի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2016

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 01 Փետրվարի 2016

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Հունվարի 2016

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 29 Հունվարի 2016

Սպառողական գների ինդեքսը (գները) Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2016

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2016

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2016