Հրապարակումներ ըստ տարիների2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2018

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 28 Դեկտեմբերի 2018

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2018

հրատարակվել է` 14 Դեկտեմբերի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 12 Դեկտեմբերի 2018

Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 2018

հրատարակվել է` 03 Դեկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2018

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2018

հրատարակվել է` 28 Նոյեմբերի 2018

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանը թվերով, 2018

հրատարակվել է` 16 Նոյեմբերի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 09 Նոյեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2018

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2018

հրատարակվել է` 29 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 27 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2017 թվականին և ցուցանիշների 2013-2017թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 18 Հոկտեմբերի 2018

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականին

հրատարակվել է` 18 Հոկտեմբերի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 10 Հոկտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 28 Սեպտեմբերի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 12 Սեպտեմբերի 2018

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018

հրատարակվել է` 03 Սեպտեմբերի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 31 Օգոստոսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2017 թվականին

հրատարակվել է` 29 Օգոստոսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2017 թվականին (ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 10-նիշ դասակարգման)

հրատարակվել է` 27 Օգոստոսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2017 թվականին

հրատարակվել է` 24 Օգոստոսի 2018

Ավելացված արժեքն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների չափերի, 2016 թվականին

հրատարակվել է` 22 Օգոստոսի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

2018 թվականի բերքի տակ կատարված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականին

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2017 թվականին

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2017 թվականին

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 10 Օգոստոսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 31 Հուլիսի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 12 Հուլիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2018 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 29 Հունիսի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 12 Հունիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 31 Մայիսի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 21 Մայիսի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 11 Մայիսի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2017 թվականին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման,ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 27 Ապրիլի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 11 Ապրիլի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 30 Մարտի 2018

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2017 թվականին

հրատարակվել է` 26 Մարտի 2018

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 23 Մարտի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 14 Մարտի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 28 Փետրվարի 2018

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2017թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2018

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին, 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2018

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 31 Հունվարի 2018

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2018

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2018

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2018