Հրապարակումներ ըստ տարիների2019

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2019

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2019

Միգրացիայի և զարգացման գնահատումը Հայաստանում

հրատարակվել է` 20 Դեկտեմբերի 2019

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019

հրատարակվել է` 18 Դեկտեմբերի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 11 Դեկտեմբերի 2019

Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 2019

հրատարակվել է` 09 Դեկտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Դեկտեմբերի 2019

Հայաստանը թվերով, 2019

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2019

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2019

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2019

հրատարակվել է` 29 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2019

հրատարակվել է` 26 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2019

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Նոյեմբերի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 12 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2019

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2019

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2018 թվականին և ցուցանիշների 2014-2018թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 31 Հոկտեմբերի 2019

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2019

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2019

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2019

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին

հրատարակվել է` 23 Հոկտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2018 թվականին

հրատարակվել է` 23 Հոկտեմբերի 2019

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին

հրատարակվել է` 15 Հոկտեմբերի 2019

Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականին

հրատարակվել է` 11 Հոկտեմբերի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 10 Հոկտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2019 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 07 Հոկտեմբերի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 11 Սեպտեմբերի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 05 Սեպտեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 05 Սեպտեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 05 Սեպտեմբերի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2018 թվականին

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականին

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2018 թվականին

հրատարակվել է` 30 Օգոստոսի 2019

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2019

հրատարակվել է` 27 Օգոստոսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2018 թվականին

հրատարակվել է` 23 Օգոստոսի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 20 Օգոստոսի 2019

2019 թվականի բերքի տակ կատարված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 19 Օգոստոսի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2019

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2019 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 11 Հուլիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2019 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2019

Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականին

հրատարակվել է` 08 Հուլիսի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019թ.հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 12 Հունիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 20 Մայիսի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 14 Մայիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման,ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 06 Մայիսի 2019

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2018 թվականին

հրատարակվել է` 19 Ապրիլի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 10 Ապրիլի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 05 Ապրիլի 2019

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2018 թվականին

հրատարակվել է` 25 Մարտի 2019

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 18 Մարտի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 13 Մարտի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2019

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 20 Փետրվարի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2019

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2019

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 25 Հունվարի 2019

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2019

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2019