Հրապարակումներ ըստ տարիների2020

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2020

հրատարակվել է` 30 Դեկտեմբերի 2020

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2020

հրատարակվել է` 21 Դեկտեմբերի 2020

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2020

հրատարակվել է` 16 Դեկտեմբերի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 10 Դեկտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 07 Դեկտեմբերի 2020

Վիճակագրություն դպրոցականների համար, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանը թվերով, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2020

հրատարակվել է` 30 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2020

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 2020

հրատարակվել է` 27 Նոյեմբերի 2020

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվար-սեպտեմբեր

հրատարակվել է` 23 Նոյեմբերի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-հոկտեմբերին

հրատարակվել է` 11 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2020

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2020 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Նոյեմբերի 2020

Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2019 թվականին և ցուցանիշների 2015-2019 թթ. շարժընթացը

հրատարակվել է` 30 Հոկտեմբերի 2020

Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2020

հրատարակվել է` 21 Հոկտեմբերի 2020

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականին

հրատարակվել է` 12 Հոկտեմբերի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-սեպտեմբերին

հրատարակվել է` 12 Հոկտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 05 Հոկտեմբերի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 05 Հոկտեմբերի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2020 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 05 Հոկտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը և կոմունալ տնտեսությունը 2019 թվականին

հրատարակվել է` 25 Սեպտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը 2019 թվականին

հրատարակվել է` 18 Սեպտեմբերի 2020

Միգրացիոն պատկերը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին

հրատարակվել է` 15 Սեպտեմբերի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-օգոստոսին

հրատարակվել է` 10 Սեպտեմբերի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 07 Սեպտեմբերի 2020

2020 թվականի բերքի տակ կատարված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերի համատարած հաշվառման հանրագումարները

հրատարակվել է` 25 Օգոստոսի 2020

Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2020

հրատարակվել է` 24 Օգոստոսի 2020

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվար-հունիս

հրատարակվել է` 24 Օգոստոսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականին

հրատարակվել է` 21 Օգոստոսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2019 թվականին

հրատարակվել է` 21 Օգոստոսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի և տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականին

հրատարակվել է` 21 Օգոստոսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2019 թվականին

հրատարակվել է` 21 Օգոստոսի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-հուլիսին

հրատարակվել է` 12 Օգոստոսի 2020

Հայաստանի աշխատաշուկայում վարձատրության գենդերային խզվածքի և գենդերային անհավասարության վերլուծություն

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2020

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք. Երևանի 2020 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 05 Օգոստոսի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-հունիսին

հրատարակվել է` 10 Հուլիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, 2020 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 06 Հուլիսի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-մայիսին

հրատարակվել է` 10 Հունիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 05 Հունիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 03 Հունիսի 2020

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. հունվար-մարտ

հրատարակվել է` 22 Մայիսի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020թ.հունվար-ապրիլին

հրատարակվել է` 12 Մայիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2020

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2020

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման,ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2020 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 05 Մայիսի 2020

Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը (օգտագործումը) անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների կողմից 2019 թվականին

հրատարակվել է` 23 Ապրիլի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-մարտին

հրատարակվել է` 10 Ապրիլի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 06 Ապրիլի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 06 Ապրիլի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 06 Ապրիլի 2020

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածությունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը 2019 թվականին

հրատարակվել է` 24 Մարտի 2020

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 18 Մարտի 2020

Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած հաշվառման հանրագումարները 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

հրատարակվել է` 18 Մարտի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվար-փետրվարին

հրատարակվել է` 11 Մարտի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2020 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2020 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 05 Մարտի 2020

Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2019թ. հունվար-դեկտեմբեր

հրատարակվել է` 24 Փետրվարի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի հունվարին

հրատարակվել է` 12 Փետրվարի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2020

Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության հնգանիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման, ըստ մարզերի և ք.Երևանի 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 05 Փետրվարի 2020

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին

հրատարակվել է` 24 Հունվարի 2020

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հունվարի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշներն ըստ տնտեսական գործունեության երկնիշ դասակարգման 2019 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հունվարի 2020

Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմնական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2019 թվականի հունվար-նոյեմբերին

հրատարակվել է` 14 Հունվարի 2020

Վիճակագրական հրապարակումների համացանկ, 2020

հրատարակվել է` 08 Հունվարի 2020