Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ


                                                                              ՀՀ ՎՊԽ 2009թ.դեկտեմբերի 23-ի թիվ 45-Ն որոշում
                                                                                        (ՀՀ ԳՆԱՏ 2010/2(354), 27.01.2010թ.)