Տեղեկատվություն ռեսպոնդենտի համար

Վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգ

 Հաշվետվությունների փնտրման համակարգ

Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր

Դասակարգիչներ  

Վարչարարություն

 

     

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՍՊՈՆԴԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (COVID-19)

 

 

 Ի՞նչ է վարչական ռեգիստրը   vrch.jpg (medium)

     

 

Ուշադրությու՛ն,

01.01.2021թ.-ից ուժի մեջ է մտել «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը»՝ նոր խմբագրությամբ:

Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը` խնդրում ենք 2021 թվականի հունվար ամսվա և դրան հաջորդող հաշվետու ժամանակահատվածների համար ներկայացման ենթակա պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս առաջնորդվել նշված դասակարգչով: