ԿարգերՎիճակագրական դիտարկման փաստաթղթերի լրացման հրահանգները (ցուցումները) տեղադրված են Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր ենթաբաժնում