Publicatiоns

SOCIAL SITUATION OF RA 2005 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1 Տիտղոսաթերթ download - -
2 Բովանդակություն download - -
3 Ներածություն download - -
4 Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն download - -
5 Հանրակրթական հաստատությունների գործունեություն download - -
6 Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործակ download - -
7 Միջին մասնագիտական կրթություն download - -
8 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն download - -
9 Շարունակական և հետբուհական կրթություն download - -
10 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ download - -
11 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգ, բնակչության հիվանդացություն և բուժսպասարկում download - -
12 Արտադրական դժբախտ պատահարներ download - -
13 Հաշմանդամներ և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեություն download - -
14 Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր download - -
15 Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների չափեր download - -
16 Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ download - -
17 Մանկատների գործունեություն download - -
18 Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
19 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն download - -
20 Գրադարանների գործունեություն download - -
21 Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ download - -
22 Արխիվային գործունեություն download - -
23 Կինոարտադրություն download - -
24 Համերգային գործունեություն download - -
25 Թատերահանդիսային գործունեություն download - -
26 Թանգարանային գործունեություն download - -
27 Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն download - -
28 Նոտարական գործունեություն download - -
29 Արտոնագրային գործունեություն download - -
30 Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում download - -
31 Իրավախախտումներ download - -
32 Դատական ակտերի հարկադիր կատարում download - -
33 Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների download - -
34 Սահմանամերձ և բարձր լեռնային գոտիներում հիմնական կրթահամակարգում երեխաների ընդգրկվածության և չհաճախելու պատճառների հետազոտություն download - -