Publicatiоns

Socio- Economic Situation оf RА, January-October 2010 (in Armenian, in Russian)

Content

  հայ eng рус
Socio- Economic Situation оf RА, January-October 2010 (in Armenian, in Russian) download - download
Տիտղոսաթերթ download - download
Բովանդակություն download - download
Ներածություն download - download
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ download - download
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ download - download
1.1.2. Հիմնական միջոցների առկայությունն ըստ ԵՀՀ 95 ձևաչափում օգտագործվող Ա 17 դասակարգման 2006 - 2009թթ. վերջին download - download
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն download - download
1.2.2. Գյուղատնտեսություն և ձկնորսություն download - download
1.2.3. Շինարարություն download - download
1.2.4. Տրանսպորտ download - download
1.2.5. Կապ download - download
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ download - download
1.3. Գներ և սակագներ download - download
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն download - download
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն download - download
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ download - download
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման download - download
2.1.2. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ փաստացի կատարման download - download
2.2. ՀՀ համախմբված բյուջեի ցուցանիշները 2010 թ. հունվար-սեպտեմբերին download - download
2.2.1. Համայնքների բյուջեների եկամուտները և ծախսերը download - download
2.3 ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) download - download
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ download - download
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը 2010 թ. III եռամսյակում download - download
3.3. Արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը 2010 թ. III եռամսյակում download - download
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր download - download
4.1.2.Մարդասիրական օգնություն download - download
4.2. Օտարերկրյա ներդրումները 2010 թ. հունվար-սեպտեմբերին download - download
4.3. Զբոսաշրջություն - - -
4.3.1. Միջազգային զբոսաշրջություն download - download
4.3.2. Ներքին զբոսաշրջություն download - download
4.4. Արտարժութային փոխարժեքներ download - download
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1. Առողջապահություն download - download
5.2. Իրավախախտումներ download - download
5.3. 2010թ. հոկտեմբեր ամսվա հիդրոօդերևութաբանական վիճակը Հայաստանում download - download
5.4. 2010 թ. հոկտեմբեր ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ download - download
5.5. Անշարժ գույքի շուկան 2010 թ. հունվար-սեպտեմբերին download - download
Հավելված 1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԽՄԲ. 1-Ի (NACE rev. 1) ԵՎ ԽՄԲ. 2-Ի (NACE rev. 2) ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ download - download